Samobójstwo

SamobójstwoOceń:
(3.94/5 z 17 ocen)
prof. dr hab. med. Dominika Dudek
Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Samobójstwo jest zjawiskiem wstrząsającym, wynikiem dramatycznej decyzji człowieka pogrążonego w cierpieniu i desperacji. Ofiarą samobójstwa jest nie tylko osoba, która targnęła się na swoje życie. Ofiarami są także jej bliscy, rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, lekarze i terapeuci, którzy próbowali pomóc i zapobiec nieszczęściu. Zawsze nasuwa się pytanie, czy można było coś więcej zrobić, czy można było zadziałać inaczej, mądrzej czy skuteczniej. Zawsze pojawia się poczucie winy „gdybym przewidział, gdybym coś innego powiedział, gdybym inaczej się zachował…”. Inne negatywne, trudne emocje to złość („jak on mógł mi to zrobić”) i wstyd (zwłaszcza w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych wciąż pokutuje stygmat „rodziny samobójcy”). Rodzice, dzieci czy partnerzy do końca życia niosą ciężkie brzemię wątpliwości i myśli, że w kluczowym momencie zawiedli.

Z kolei nieudana próba samobójcza pozostawia bliskim brzemię lęku i odpowiedzialności, które może zaburzać komunikację pomiędzy osobą chorą a rodziną. Jednocześnie otoczenie osoby cierpiącej, będącej w kryzysie i zagrożonej samobójstwem, odgrywa kolosalną rolę w zapobieganiu nieszczęściu, w zapewnianiu wsparcia i niesieniu nadziei na przyszłość.

Stąd wiedza na temat zachowań samobójczych jest istotna nie tylko dla profesjonalistów (lekarzy, psychologów, psychoterapeutów), ale i dla szerokiego grona osób wrażliwych na cudze problemy, gotowych nieść pomoc i wspierać w trudnych chwilach życia czy w końcu zmuszonych do konfrontowania się z depresją i poczuciem beznadziejności u kogoś bliskiego.

Co to są zachowania samobójcze?

Dokonane samobójstwo jest skrajną formą szerokiej gamy zachowań o charakterze autodestrukcyjnym. Uważa się, że do tych ostatnich należą różne pośrednie zachowania, jak świadome i celowe narażanie się na niebezpieczeństwo i zagrożenie życia, samookaleczenia, „kpienie sobie” ze śmierci (np. niektóre sporty ekstremalne, zachowania ryzykowne). Na końcu zachowań bezpośrednich znajdują się pośrednie myśli o śmierci (np. rozważania na temat bezsensu życia, myśli rezygnacyjne, snucie marzeń o zachorowaniu na jakąś nieuleczalną chorobę czy o ulegnięciu wypadkowi). Kolejnym zjawiskiem są myśli samobójcze. Wiążą się one z planowaniem działań, rozważaniem odpowiedniego sposobu, fantazjowaniem na temat tego, co będzie „potem” (np. wyobrażenia pogrzebu, reakcji otoczenia, „życia po życiu” itp.). Myślom takim bliskie jest pojęcie tendencji samobójczych, kiedy to wyobrażenia są połączone z konkretnym planem ich realizacji, przygotowywane są narzędzia (np. zaopatrzenie się w mocny sznur, zbieranie leków i substancji toksycznych itp.). Tendencje samobójcze mogą i często prowadzą do próby samobójczej, która w tragicznych okolicznościach może zakończyć się samobójstwem dokonanym. Najbardziej dramatyczną formą zachowania samobójczego jest tzw. samobójstwo rozszerzone, kiedy to człowiek odbierając sobie życie, postanawia „zabrać ze sobą” osoby z otoczenia. Takie – na szczęście bardzo rzadkie – sytuacje są często wynikiem skrajnie chorobowo zmienionego myślenia (np. matka jest przekonana o ciężkiej chorobie dziecka, czekającym je cierpieniu, nędzy, katastrofie, uważa, że śmierć jest najlepszym rozwiązaniem i pomocą dla niego).

Warto zwrócić uwagę, że droga od pośrednich myśli samobójczych do odebrania sobie życia nie jest drogą jednokierunkową, bez odwrotu. W każdym momencie można pomóc, można zmienić decyzję człowieka, można przywrócić mu chęć życia.

Próba samobójcza a samobójstwo

Na szczęście próby samobójcze najczęściej nie kończą się śmiercią. Są wyrazem bezradności człowieka wobec problemów życiowych, wołaniem o pomoc – często nieświadomym. Czasem mają wstrząsnąć otoczeniem, spowodować zmianę czyjegoś zachowania, przynieść jakieś korzyści (nie wolno jednak zapominać, że tego typu próba samobójcza też może „pechowo” być skuteczna). Czasem desperacja i rzeczywista chęć odebrania sobie życia jest duża, ale wybrany sposób jest, szczęśliwie, mało skuteczny lub pomoc zjawia się wystarczająco wcześnie. Dlatego też próby samobójcze zdarzają się wielokrotnie częściej niż samobójstwo dokonane. Dane szacunkowe wskazują, że w populacji ogólnej jedna śmierć samobójcza przypada na 10–20 prób. Inaczej wygląda to wśród pacjentów z poważnymi chorobami psychicznymi. Tu stosunek prób samobójczych do samobójstwa dokonanego wynosi 3–5:1, co świadczy o większej determinacji i wyborze skuteczniejszej metody. Okazuje się również, że ten stosunek jest mniej korzystny u mężczyzn niż u kobiet (kobiety znacznie częściej podejmują próby samobójcze, mężczyźni – częściej rzeczywiście odbierają sobie życie). Odgrywa tu rolę wybór sposobu. Mężczyźni w Polsce najczęściej usiłują się powiesić (w Stanach Zjednoczonych – używają broni palnej), kobiety natomiast próbują zażyć dużą ilość leków. Często są to leki nasenne i uspokajające (zgodnie z powszechnym przekonaniem, że „można po nich zasnąć i już się nie obudzić”), które tak naprawdę są stosunkowo mało toksyczne. Wiedzą o tym osoby mające odpowiednie wykształcenie. Na przykład lekarze, wśród których odsetek samobójstw jest stosunkowo duży, wybierają środki z innych grup, zatem ich próby samobójcze często kończą się zgonem. Podobnie często zgonem kończą się próby samobójcze u osób w wieku podeszłym. Wynika to zarówno z większej determinacji tych osób do zakończenia życia (jak pisał wybitny krakowski psychiatra prof. Antoni Kępiński: „u młodych samobójstwo jest wołaniem o pomoc, u starszych już tylko wołaniem o śmierć”), jak również z większego obciążenia osoby starszej innymi chorobami somatycznymi i większą trudnością odratowania w przypadku intoksykacji.

Należy pamiętać, że wielu pacjentów ponawia próby samobójcze, a ok. 25% robi to w ciągu 1. roku od poprzedniego zamachu na swoje życie. Każda kolejna próba zwiększa ryzyko dokonania samobójstwa w przyszłości.

Samobójstwo a zaburzenia psychiczne

Samobójstwo nie jest chorobą, nie jest to żadne medyczne rozpoznanie. Co więcej, samobójstwo nie musi być wynikiem zaburzeń psychicznych. Można sobie wyobrazić sytuację, w której zdrowy psychicznie człowiek popełnia samobójstwo (np. z pobudek ideologicznych, samobójstwo w czasie wojny, po aresztowaniu, z lęku, że tortury spowodują „sypanie” innych osób, czy samobójstwo człowieka, który wie o terminalnej chorobie i chce uniknąć cierpienia z nią związanego). W tym ostatnim przypadku decyzja o samobójstwie jest dość podobna do decyzji o eutanazji. Można mieć oczywiście różne zdanie na ten temat, zwykle uwarunkowane światopoglądowo, ale nie można zaprzeczyć, że zdrowy psychicznie człowiek ma psychologiczną możliwość podjąć decyzję o zakończeniu swojego życia w „optymalnym” dla siebie momencie.

Z drugiej jednak strony zdecydowana większość, bo aż 80% ofiar samobójstw, to osoby z zaburzeniami psychicznymi. Choroba psychiczna stanowi najistotniejszy czynnik ryzyka samobójstwa. Największym ryzykiem obarczeni są chorzy na depresję nawracającą i depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Różne statystyki mówią o 15–20% ryzyku samobójstwa wśród chorych na depresję. W przypadku tych chorób samobójstwo zdarza się ponad dwudziestokrotnie częściej niż w populacji ogólnej. Zachowania samobójcze mogą się pojawić w przebiegu wielu innych zaburzeń psychicznych: w schizofrenii, w uzależnieniach od substancji psychoaktywnych, w ciężkich zaburzeniach osobowości, w ciężkich zaburzeniach lękowych, w organicznych chorobach mózgu (np. wczesny etap procesu otępiennego, choroba Huntingtona, różne stany pourazowe). Ryzyko znacznie się zwiększa w przypadku współistnienia kilku zaburzeń (np. u osoby chorującej na depresję i uzależnionej od alkoholu) i w przypadku współistnienia poważnej choroby somatycznej, zwłaszcza z towarzyszącym przewlekłym bólem.

Czynniki ryzyka samobójstwa i czynniki protekcyjne

Istnieją specyficzne grupy ludzi, warunki, czynniki i sytuacje charakteryzujące się zwiększonym ryzykiem dokonania próby samobójczej.

Należą do nich:

 • zaburzenia psychiczne,
 • czynniki socjoekonomiczne: żałoba, osierocenie, problemy małżeńskie (brak stabilności, poczucia bezpieczeństwa w związku, separacja czy rozwód), frustracje związane z pracą lub szkołą, bezrobocie, zadłużenie, konflikt z rodzicami lub dziećmi, problemy mieszkaniowe, długi, problemy prawne, izolacja społeczna, osamotnienie, bycie ofiarą przemocy, nadużycia, u młodych osób zawód miłosny, niemożność sprostania wymaganiom rodziców, niechciana ciąża,
 • choroby somatyczne (zwłaszcza wczesny okres ciężkiej choroby, choroby przewlekłe, przebiegające z bólem, nowotwory, choroby upośledzające sprawność fizyczną, okaleczające, wiążące się z koniecznością przyjmowania dużej ilości leków),
 • organiczne choroby mózgu (np. majaczenie, otępienie, padaczka skroniowa, choroba Huntingtona),
 • traumatyczne wydarzenia – np. stanie się ofiarą wypadku, przemocy, zbrodni, utraty,
 • płeć męska (samobójstwa dokonane); u kobiet częściej nieskuteczne próby samobójcze,
 • wiek: osoby młode oraz okres między 65. a 80. rokiem życia; około 70% samobójstw przypada na okres po 40. roku życia,
 • rasa biała,
 • próby i zapowiedzi samobójcze w wywiadzie,
 • samobójstwa wśród rodziców i krewnych lub innych osób ważnych dla pacjenta.

Czynnikiem ryzyka jest również ograniczona dostępność do pomocy medycznej, niemożność skontaktowania się z lekarzem, niemożność kontynuowania leczenia (np. z powodu zbyt wysokiej ceny leków).

Oceniając ryzyko samobójstwa, bierze się pod uwagę czynniki, które mogą chronić pacjenta przed autodestrukcją. Należy jednak pamiętać, że żaden z nich nie zapobiega samobójstwu w 100%, a obecność czynników protekcyjnych nie powinna uśpić czujności personelu medycznego i rodziny.

Wśród czynników protekcyjnych wymienia się:

 • brak zaburzeń psychicznych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • obecność dzieci w domu,
 • poczucie odpowiedzialności za rodzinę,
 • ciążę,
 • głęboką wiarę, światopogląd religijny,
 • wysoką satysfakcję życiową,
 • umiejętności radzenia sobie i rozwiązywania problemów,
 • wsparcie społeczne,
 • dobrą relację terapeutyczną z lekarzem.

Sygnały zagrożenia

Zdecydowana większość osób, które popełniły samobójstwo, wcześniej komunikowała swój zamiar w pośredni lub bezpośredni sposób. Być może prawidłowe odczytanie takiego komunikatu pozwoliłoby zapobiec tragedii. Stąd warto być wyczulonym na różne sygnały zagrożenia.

Takimi sygnałami mogą być:

 • wypowiedzi typu: „lepiej byłoby wam beze mnie”, „lepiej byłoby ze sobą skończyć”,
 • przygotowywanie środków (np. gromadzenie leków, zdobycie ostrych narzędzi, sznura),
 • napisanie testamentu i/lub pożegnalnych listów,
 • nieoczekiwane wizyty u bliskich osób sprawiające wrażenie żegnania się,
 • nagłe izolowanie się od otoczenia,
 • „filozoficzne” rozważania o śmierci,
 • sny o tematyce śmierci, egzekucji, pogrzebu,
 • rozważania o możliwości połączenia się z ukochanymi zmarłymi,
 • przeglądanie stron internetowych dotyczących samobójstw, pisanie o tym na blogach, czytanie takich blogów itd.

Niepokojącym sygnałem może być również nagła, paradoksalna poprawa stanu psychicznego osoby, która do tej pory prezentowała nasilony smutek, lęk itp. Chory czuje się wtedy lepiej, ponieważ podjął już decyzję, która w jego mniemaniu rozwiąże dotychczasowe problemy. Podjęcie decyzji kończy okres niepewności i strachu.

Znany austriacki psychiatria Erwin Ringel opisał zjawisko zwane zespołem presuicydalnym. Terminem tym określił on zbiór cech charakterystycznych dla osoby noszącej się z zamiarem popełnienia samobójstwa.

Do wymienionych cech należą:

1) Zwężenie

 • sytuacyjne: charakteryzuje się utratą równowagi pomiędzy warunkami życia a poczuciem własnych możliwości; człowiek interpretuje swoją sytuację jako taką, z której nie ma wyjścia i wobec tego nie podejmuje żadnej aktywności w celu rozwiązania problemów; dominuje poczucie bezradności, bezsilności i braku własnych kompetencji,
 • dynamiczne: w myśleniu przeważa pesymizm, poczucie utraty kontroli nad życiem, dominuje sfera emocjonalno-afektywna, natomiast sfera racjonalna jest spychana na dalszy plan,
 • zawężenie relacji społecznych: izolacja społeczna (jak pisze Ringel „najtragiczniejszym tego przykładem są ludzie starzy, których śmierci często całymi dniami nikt nie zauważa, nikt nie odczuwa ich nieobecności, nikt się o nich nie troszczy”), redukcja liczby kontaktów, dewaluacja istniejących relacji, poczucie osamotnienia wśród ludzi; warto tu zacytować znamienne słowa Paula Valery’ego: „Dla samobójcy każdy inny człowiek oznacza jedynie nieobecność”,
 • zawężenie świata wartości: rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań, utrata poczucia własnej wartości, dewaluacja dotychczas ważnych dziedzin życia.

2) Wzrost agresji i napięcia: każde samobójstwo jest działaniem niezwykle agresywnym. Celem tej agresji jest pozornie tylko osoba odbierająca sobie życie, zwykle rzeczywistym celem stają się też inni ludzie. Czyn samobójczy związany jest często z narastającym rozgoryczeniem, złością, „bezsilną wściekłością”.

3) Fantazje samobójcze, fantastyczne wizje tego, co będzie się działo po śmierci. Tego typu fantazje mogą być wyrazem ucieczki od rzeczywistości i realnych problemów, mogą wypierać konstruktywne myślenie na temat poradzenia sobie z trudnościami.

Rozpoznanie, że bliska osoba znajduje się w opisanym powyżej stanie psychicznym, może skłonić do podjęcia leczenia czy zwrócenia się o inną formę pomocy.

Powszechne mity na temat samobójstwa

W społecznej opinii pokutuje wiele nieprawdziwych przekonań na temat zachowań samobójczych. Przekonania te niejednokrotnie utrudniają niesienie pomocy, czy powodują stygmatyzację i dyskryminację osoby, która próbowała się zabić. Nieprawidłowe postawy osób z otoczenia prowadzą do dalszej izolacji czy alienacji, a to zwiększa ryzyko podjęcia lub ponowienia próby samobójczej. Warto zatem przyjrzeć się kilku powszechnym opiniom.

 1. Samobójstwo popełniają ludzie słabi, egoistyczni, którzy chcą tylko uciec od problemów. Nie wolno tłumaczyć zachowań samobójczych „złymi” cechami charakteru człowieka. Ludzi „silni” też miewają okresy załamania, bywają tak przytłoczeni problemami, czy po prostu chorobą, że tracą wszelką nadzieję i chęć życia. Mit o egoizmie i słabości powoduje, że osoby odratowane, które następnie są leczone z powodu, np. depresji, muszą zmagać się z poczuciem winy i wstydu za próbę samobójczą, co utrudnia im powrót do zdrowia.
 2. Osoba mądra, odnosząca sukcesy nie popełnia samobójstwa. Nieprawda – samobójstwo może dotyczyć każdego. Wiele osób sławnych, znanych i podziwianych odebrało sobie życie.
 3. Nikt, kogo znam, nie jest typem samobójcy. Nie ma czegoś takiego jak „typ samobójcy”. Zachowania samobójcze zdarzają się u bardzo różnych osób.
 4. Samobójstwo jest wynikiem nagłego impulsu, trudno je przewidzieć. Takie impulsywne akty samobójcze zdarzają się, jednak z reguły większość osób przed podjęciem próby samobójczej rozważa argumenty za i przeciw, boryka się z podjęciem ostatecznej decyzji, snuje plany.
 5. Samobójstwo jest „normalną” reakcją na skrajną traumę, przeciwności losu, utraty. Traumatyczne wydarzenia mogą wyzwalać próby samobójcze, ale nie są ich powodem. Większość ludzi posiada odpowiednie zasoby, aby poradzić sobie ze stresem. Rolą otoczenia jest wzmocnienie i pokazanie tych zasobów.
 6. Pytanie o myśli samobójcze może sprowokować do takiego czynu. Otwarta rozmowa na ten temat jest wyrazem troski, pokazuje, że problemy bliskiej osoby traktowane są poważnie, pomaga odbarczyć się i przynosi ulgę psychiczną. Może być okazją dla osoby planującej samobójstwo do przemyślenia, a nawet zmiany decyzji. Daje również ważną informację, implikującą dalsze działania.
 7. Jeśli ktoś podjął decyzję o odebraniu sobie życia i tak nie można go powstrzymać. Wręcz przeciwnie, większość osób, chce zostać powstrzymana, poprzez próbę samobójczą woła o pomoc. Większość osób chce zakończyć problemy, ból, cierpienie, a nie życie.
 8. Osoba, która podejmuje próbę samobójczą, chce tylko zwrócić na siebie uwagę. Próba samobójcza może być wołaniem o pomoc. Ale nawet jeśli tak jest, gdy człowiek nie otrzyma tej pomocy, może ponowić próbę w bardziej skuteczny sposób. Należy pamiętać, że nawet najbardziej „demonstracyjne” zachowanie może zakończyć się tragicznie, nawet wbrew intencji ofiary.
 9. Ktoś, kto mówi o samobójstwie, nie zrobi tego naprawdę. Większość osób, które popełniły samobójstwo, komunikowała swój zamiar w bezpośredni lub pośredni sposób.

Na zakończenie

Zdarza się, że rzeczywistość nas przerasta, że tracimy nadzieję, że świat stawia zbyt wysokie wymagania, że ogarnia nas mrok i pustka. Zdarza się, że śmierć wydaje się wybawieniem od przytłaczającej codzienności. Lecz po jakimś czasie ktoś podaje nam rękę, ktoś zapala światło, znów widzimy barwy i czujemy smak życia. O ile wytrzymamy, o ile doczekamy… Zatem rezygnacja, odejście, zniszczenie siebie jest zawsze najgorszym, niepotrzebnym i pochopnym rozwiązaniem. Jak pisał John Donne, „żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością (…)”.

Data utworzenia: 25.10.2012
Udostępnij:

Wysłanie wiadomości oznacza akceptację regulaminu

  • A.
   2017-02-20 02:53
   Negatywne doświadczenia z dzieciństwa a zdrowie w okresie dorosłości. Dr Vincet J. Felitti, 2003 r. Poniżej link do filmu: http://vimeo.com/61781023odpowiedz
  • A.
   2017-02-20 02:17
   Warto obejrzeć, wiedzieć: Studium Negatywnych Doświadczeń Dzieciństwa - film (napisy PL). Link: https://vimeo.com/61781023 Opis: Studium Negatywnych Doświadczeń Dzieciństwa (Studium NDD) (Adverse Childhood Experiences Study) to największe tego typu badanie (18 tysięcy badanych), jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek przeprowadzono. Jego celem jest przyjrzenie się relacji między doświadczeniem różnych form maltretowania w dzieciństwie (tj. kategorii NDD) a angażowaniem się w ryzykowne zachowania i problemami zdrowotnymi w adolescencji i dorosłości. Konkluzje płynące z danych zawartych w Studium są jednoznaczne: - Negatywne Doświadczenia Dzieciństwa (ACE) są niezwykle powszechne, - NDD są główną przyczyną zachowań noszących znamię ryzyka chorobotwórczego (m.in. uzależnień od substancji i czynności, rozwiązłości seksualnej, podwyższonego poziomu stresu, agresji wobec bliskich i nieznajomych, nieaktywności fizycznej) - skutkiem owych ryzykownych zachowań są różne choroby somatyczne i psychiczne (m.in. choroby układu oddechowego, krążenia, dolegliwości związane z odurzaniem się substancjami, cukrzyca, depresja) oraz przedwczesna śmiertelność (np. w wyniku samobójstwa). Na podstawie Studium NDD opracowano nowy system podstawowej opieki zdrowotnej (Individual and Population Health Appraisal System), w którym: - oprócz objawów chorobowych pobiera się pełną historię całego życia pacjenta pod kątem NDD, - wykonuje się kompleksowe badania biochemiczne i fizyczne, - opracowuje się wieloletni program pomocy i redukcji ryzyka chorobotwórczego, - pacjentom oferuje się wsparcie edukacyjne. Prezentacja odbyła się w roku 2003.Prowadzi ją dr Vincent J. Felitti z San Diego w Kaliforni, główny nadzorujący Studium NDD. Linki: acestudy.org/ cdc.gov/ace/index.htm acestoohigh.com/odpowiedz
  • Zagubiony
   2017-02-17 15:53
   choruje już od 3 miesięcy na przewlekłą chorobę, jestem osoba młodą, ale ból który mi towarzyszy, niemożność pogodzenia choroby z pracą, życiem towarzyskim , nie mam siły , czasami płacze, coraz częśćiej ogarniaja mnie myśli, że wyjście jest tylko jedno, nie mam się kogo prosić o pomocodpowiedz
  • artur
   2017-01-30 23:05
   Depresje mam juz od 6 lat. Jak dlugo czlowiek moze z nia źyc.odpowiedz
  • artur
   2017-01-30 22:57
   Wszystko co napisales jest prawda. Nie ma dnia zebym nie myślał o samobójstwie. Z powodu sam już nie wiem jakiego powodu.odpowiedz
   • Aga
    2017-02-01 17:41
    Właśnie straciliśmy przyjaciela który odebrał sobie życie .W ten sposób zranił rodzinę ,przyjaciół .,znajomych .Ja uważam że zawsze jest wyjście z trudnich sytuacji i należy o nich rozmawiać albo z rodziną albo przyjaciółmi i nie dusić tego w sobie .Wołać głośno o pomoc!odpowiedz
    • Gość
     2017-02-01 22:43
     Ja chciała bym żeby ktoś mi pomógł. Nikt mnie nie rozumie ani z nikim nie mam jak rozmawiać. Nie chce umierać , ale mnie to przerasta .odpowiedz
     • Artur
      2017-02-03 06:41
      Też chcę z kimś pogadać o problemach tylko nie z rodziną bo oni zawsze mówią "weź się w garść, wszystko się ułoży" to jest tak samo banalne jak życzenia "wszystkiego najlepszego, zdrowia......." i jakoś nigdy się nie spełniają. Żenadaodpowiedz
      • DeeDee
       2017-02-18 03:32
       Moge z Toba porozmawiac jak chcesz. Daj tylko znac.odpowiedz
  • Mały
   2017-01-26 14:34
   To sole i kwasy w produktach zrzerają nasze nerwy i psychikę. Powodują nadmierny apetyt , pragnienie nie do opanowania i wywołują nałogi. Powodują złośliwe myślenie i zakłucają wewnętrzny spokój. Zakłucają procesy trawienia ( blokują bakteriom właściwe trawienie) i powodują że organizm nie dostaje wszystkich mikroelementów. Wywołują stany zapalne poniewarz sól blokuje naczynia włosowate i osłabia mięśnie. Powoduje to efekt tuczenia i sztywnienia ciała. Blokuje proces gojenia i oczyszczania organizmu. Zatrzymuje słoną wodę w organiźmie co powoduje nadrywanie mięśni , ścięgien, nerwobóle, efekt jojo i nadrzerki w stawach itp. itd.odpowiedz
  • mały
   2017-01-26 14:16
   To sole i kwasy w produktach zrzerają nasze nerwy i psychikę. Powodują nadmierny apetyt , pragnienie nie do opanowania i wywołują nałogi. Powodują złośliwe myślenie i zakłucają wewnętrzny spokój. Zakłucają procesy trawienia i powodują że organizm nie dostaje wszystkich mikroelementów.odpowiedz
  • Ja
   2017-01-23 22:01
   Ja bym chciała popisać z kimś co mnie meczy i przerasta mnieodpowiedz
   • jaa
    2017-01-25 22:08
    chętnie popiszęodpowiedz
   • jerzy 'wariat"
    2017-01-24 14:01
    Proszę jesli bede mógl postaram sie pomóc, napewno coś da sie z tym zrobić , pamietaj nigdy nie jest tak źle zeby nie mogło byc gorzej zapraszam przytulisko_wariata@wp.plodpowiedz
  • .
   2016-12-27 17:16
   Szanowna pani Profesor! dziękuję za ten tekst, nareszcie coś czytelnego i zrozumiałego dla zwykłego zjadacza chleba, z uwaga śledzę wszelkie wpisy dotyczące tego problemu, być może dlatego ze mnie samego dotyczy, niestety jak do tej pory nie spotkałem żadnej tak wyczerpującej wypowiedzi w internecie , a szkoda bo problem był , jest, i będzie coraz bardziej widoczny, miałem szczęście i leczyłem się u doskonałej Pani psychiatry która tak naprawdę uratowała mi życie, niestety w wyniku leczenia zaraziłem się "wariactwem", polubiłem tych biednych pobijanych ludzi i bardzo chcę im pomóc, natomiast poziom wiedzy społecznej na te tematy po prostu mnie przeraża, jeszcze raz dziękuję Jerzy "Wariat"odpowiedz
  • asia
   2016-12-14 17:07
   Probowalam i probowalam. Antydepresanty biore od 2004 roku plus terapia. Bylo lepiej. W 2009 zadzialo sie cos cowywrocilo moje zycie do gory nogami. Jestem obiektywa wiec sie przyznam ze to po czesci przez moja latwowiernosc. Odebralam nauke ale to w zaden sposob mi nie pomoglo. Jestem w przepasci z ktorej probuje wyjsc. Probuje tyle lat, tyle upokorzen, krytyki, brak pomocy. Nie moge sie wydostac a jest gorzej. Dobrze jest kiedy wezme leki uspokajajace. Juz nie moge podniesc dawki antydepresantow bo mi to rozwala hormony. 7 lat prob juz wystarczy. Jestem obciazeniem dla matki i brats bo sie tylko martwia. Nie bede juz nieuzytkiem do ktorego sie tylko doplaca. Mam jeszcze tyle godnosci ze nie chce skonczyc w przytulku. To uwlaczajace dla mnie jako kogos kto ciezko pracowal zeby sie wyksztalcic, ciezko pracowal zeby moc zyc z miesiaca na miesiac, ktory imal sie roznych prac zeby przetrwac. Wyczerpalam sily i nadzieje. Przygotowania troche zajma ale zrobie wszystko zeby moje odejscie bylo najmniej klopotliwe.odpowiedz
   • Monika
    2017-01-15 22:50
    Ci, co twierdzom, że samobójstwo jest ok, jak człowiek cierpi z jakiegoś powodu mylą się niesamowicie. Decyzja nigdy nie dotyczy jednej osoby, każdy ma jakąś rodzinę, znajomych i na nich to się odciśnie. Nit nie jest w stanie przewidzieć jak bardzo... Rok temu mój mąż pod wpływem zaburzeń psychicznych odebrał sobie życie, choć leczył się, wszystko jest pod kontrolą i tak do tego doszło. Mieliśmy wszystko i wydawało mi się, że miłość wszystko pokona. To jest moją traumą, moje młodsze dziecko miało wtedy 2 mies.!!! Jeden dzień, który zmienia życie wielu ludzi już na zawsze, nie mam pojęcia jak dwoje moich dzieci dadzą sobie z tym radę:(.odpowiedz
   • genua
    2017-01-12 00:06
    Asia nie wiem jaka jest Twoja sytuacja,ale wydaje mi się po twoim wpisie ze piszesz szczerz.Jeżeli czujesz po tylu latach walki bezsilność,zrób co musisz zrobić .Bardzo często wydaje mi się ze to jest jedyna skuteczna droga do tego, aby pozbyć się tego co dzieje się wewnątrz mózgu.Życze ci wytrwałośći w decyzji którą podjełaś i zycze udanej próby.odpowiedz
    • Michał
     2017-01-28 23:06
     asia, nie rób tegoodpowiedz
  • samobójca
   2016-12-10 02:16
   Jeżeli ktoś decyduje się na śmierć to powinien mieć jawny dostęp do informacji jak odejść bezboleśnie i tyle, czasami życie faktycznie nie ma dla kogoś wartości i wówczas życie po to by nakrecać chorą gospodarkę lub socjal to błędne koło, chcesz żyć ? Żyj, nie chcesz umieraj wg swego sumienia, umieraj nie życząc nikomu życia w cierpieniu i odejdź nie cierpiąc, po to urwa płacisz te ebane zusy żeby ci potem ktoś mógł pomóc w chorobie ! Pierolenie że płacimy na emerytury starszych skoro wielu z nich nawet ich nie dożywa ? Prawo do żcia to również prawo do śmierciodpowiedz
  • mgła
   2016-11-18 16:57
   Jeśli jesteś rodzicem, a nie potrafisz kochać swojego dziecka, nie potrafisz być mu bliskim, lepiej, żebyś tego dziecka nie miał. Jeśli usprawiedliwiasz, lub umniejszasz krzywdę, jaką wyrządziłeś swojemu dziecku, jeśli umniejszasz, unieważniasz jego cierpienie, lepiej by się stało, gdyby Twoje dziecko nie doznało dodatkowego bólu odrzucenia w tej chwili, gdy odsłania się przed Tobą bezbronne, mówiąc o swoich uczuciach. Są rodzice, do których nie przemawiają słowa i łzy dziecka. Nie przemawia krzyk i bunt dziecka. Nie przemawiają choroby dziecka. Nie przemawia frustracja, której ostrze dziecko zwraca przeciwko samemu sobie w aktach autoagresji. Są rodzice, których nie skłania ku autorefleksji próba samobójcza dziecka. Rodzice, którzy za wszelką cenę nie chcą zmierzyć się z prawdą o sobie, nawet, gdy wypowiada ją terapeuta dziecka. Są rodzice, którzy oburzają się święcie na psychologów, którzy "zawsze chcą o wszystko obwiniać rodziców", rodzice, którzy są gotowi zawsze i wszystkiemu zaprzeczyć, twierdząc, że "to jest wymyślone przez psychologów". Są to również rodzice z wykształceniem wyższym, z wykształceniem medycznym, skazujący swoje dzieci na bolesne sieroctwo i samotność.odpowiedz
  • mgła
   2016-11-16 15:05
   Drażnią mnie ci, którzy ubolewają nad samobójcą. Opowiadają się za życiem. Jego "życie" jest dla nich ważniejsze, niż on sam. Boli mnie hipokryzja tak zwanych "najbliższych". Bezdenna ludzka głupota, brak wyobraźni, brak człowieczeństwa, brak nawet zwykłej uczciwości wobec samego siebie, bo przed innymi trzeba udawać: robić z cierpiącego biednego wariata, który sobie nie poradził "ze sobą". Brak miłości.odpowiedz
   • K 2
    2017-01-21 22:18
    Nic dodać i nic ująć.odpowiedz
  • Awe
   2016-10-30 06:04
   Trudno mi o tym pisać, ale moim zdaniem śmierć w wyniku samobójstwa jest najgoryszm rozwiązaniem jakiegokolwiek trapiącego nas problemu. Ktoś, kto decyduje się na taki krok w istocie " rozwiązuje" pośrednio swój problem, lecz pozostawia po sobie ruiny i zgliszcza wśród swojej rodziny i bliskich. Taką osobę która w ten sposób rozwiązuje swoje problemy można porównać do zamachowca-samobójcy. Jeśli prawdziwie kochacie swoich bliskich porzućcie tę myśl PROSZĘ!odpowiedz
   • Szybki
    2016-11-24 04:41
    Jak rodzina wyniszcza całe życie na różne sposoby jednostke to powiedz mi jak ma jednostka nie popłenic samobójstwa. Są tacy którzy nie bedą wpierdalać psychotropów ponieważ jest to rozwalanie organizmu. I jeszcze te teksty '' matke sie ma jedno '' kobiet sie nie bije '' Za większoscią samobojstw stoją kobiety. Za to zapłacicie przed sądem prawdziwym nie takim jak na ziemi.odpowiedz
    • jerzy 'wariat"
     2016-12-27 18:11
     Szybki nie bądź taki kozak, przywołujesz Najwyższego to uważaj bo on też powiedział ......nie sadźcie abyście nie byli osądzeni, a tak bez emocji to coś w tym jest mądrzy twierdzą że dziecko kształtuje się do czwartego roku życia , a potem to tylko geny, i loteria, ale w tej loterii są również nasze własne błędy, i wiesz w mojej ocenie starego zgreda, przyznanie się przed samym sobą do tych błedów to największe bohaterstwo naraodpowiedz
    • Kris
     2016-12-09 19:58
     Niestety masz racje. Większość życia nękała mnie matka , potem 12 lat z pokręconą dziewczyną. Odzyskiwała mnie 2 kolejne lata żeby zdradzić (zaplanowała to wcześniej) w dniu w którym dałem 2 szansę. Dzisiaj matka cisnie , była nasyła jakiś karków. Ja wyglądam jak cień siebie patrzę na to jak się ciąłem mając 12 lat. Żadna blizna nie była przez ojca, kumpla ,sąsiada. A wszystkie przez mamę,koleżanki,katechetkę ,panią od matmy itp.odpowiedz
     • Szybki
      2017-01-16 10:44
      Tak wiem mam 100% racji to kobiety doprowadzają do samobójstw matki, dziewczyny, żony nauczycielki sz.m.aty które nie były uczone od małego tak jak my '' że chłopców sie nie bije'' które nie były uczone odpowiedzialnosci za czyny i wyrosły takie tępe jednostki. Niezłe co jedna płeć zabija drugą i mówi że nie wolno je bić ani poniżać inaczej sie bronić. A wy dalej je bronicie za to ze są okropne ale oczywiscie wam pewny obraz kobiety do głowy wrzuconą, kobiety super dobrej ciepłej miłej za tym podążacie a one wam tego nie dadzą oczywiscie są takie co dadzą. Także nie ma czegoś takiego jak silniejsza psychicznie kobieta od męczyzny to bajka jak mozna tak mowić kiedy one konkurują ze zniszczonymi lub zaburzonymi meżczyznami przez własne matki i zj.eb.an.e chore kobiety. Dokładnie wiadomo nie od dziś że kobiety są jak dzieci i nigdy nie będą z nami równe ani fizycznie ani psychicznie no chyba ze zniszczą zdołuja itd. i to własnie robią na legalu. Kris ja byłem wiele lat katowany i poniżany wiem co czujesz 3 maj się. Co z twoim ojcem masz rodzenstwo pomagali ci ? broniłeś sie jak tak to jaki był efekt ?odpowiedz
  • aga
   2016-10-11 23:54
   Śmierć mnie uwolni.agaodpowiedz
  • Edward
   2016-10-11 13:43
   Wszystko, dosłownie WSZYSTKO w tym kraju ukierunkowane jest na eksmisję człowieka z domu i na skazanie go najpierw na wyłączenie mediów, a potem na eksmisję, na bezdomność, poniewierkę, nędzę i w końcu na bolesną śmierć gdzieś na wysypisku śmieci, czy w kanałach. Nikt nikomu nie pomoże, bo wynika to z ideologii kapitalizmu - dbaj tylko o siebie, nie o innych, bo jak zaniedbasz siebie, to TY znajdziesz się na dnie, wyrzucony z mieszkania, skazany na żebraninę, itd. Każdy dla każdego jest dziś wrogiem. I stąd coraz więcej samobójstw. Krew na swoich rękach ma za to Solidarność, bo wprowadziła u nas ten kapitalizm, ale także i spasiony, zamożny i materialistyczny Kościół. Ja sam będę już niedługo jednym z tych wielu, wystarczyło wyrzucenie mnie z pracy w wieku gdy już zarabiać nie można. A skazała mnie na ten los instytucja kościelna...odpowiedz
   • Adam
    2016-11-15 11:34
    Hej Edward, to prawda stary, jest dokładnie tak, ale są ludzie którzy to rozumieją. Nie poddawaj się, spróbuj przekuć te myśli w nowy plan. Jeśli nie masz do stracenia nic włóż ta energię w coś nowego. Jestem myślami z tobą człowieku, trzymaj się!odpowiedz
  • sam
   2016-08-19 15:05
   Nie ma innego sposobu zakończenia nierozwiązywalnego problemu cierpienia, nierozwiązywalnego problemu finansowego, bytowego czy innego jak tylko samobójstwo.odpowiedz
   • Andrzej Morawski - Włocławek
    2016-10-12 01:17
    Oczywiście. Kilka dni temu próbowałem popełnić samobójstwo, nawet pogotowie, policja i straż pożarna były u mnie. Chcieli mnie zabrać do szpitala, ale ja nie wyraziłem zgody, pogadali ze mną dosyć długo, dali zastrzyk w tyłek i pojechali. Dzisiaj rano dzwonił do mnie mój dzielnicowy i pytał mi się, czy jest wszystko w porządku, czy nie mam myśli samobójczych... Ja i tak to zrobię, prędzej, czy później, nie ma odwrotu. Przygotowuję się już do tego psychicznie, zbieram siły, żeby to zrobić i jak się na to zdecyduję, to nikt mnie nie uratuje. Mam 36 lat, choruję na depresję, a dokładnie ChAD.odpowiedz
   • Jsjsbsbs
    2016-10-07 04:31
    Też tak uważamodpowiedz
   • mario
    2016-09-28 23:12
    Trzymaj się. Wiem, że jest Ci ciężko, ale proszę, wytrzymaj, przetrwaj. Rozpacz zaciemnia obraz, wiem o tym, ale proszę, zwróć się do kogoś o pomoc. Choć Cię nie znam, życzę Ci, abyś poczuł się lepiej, życzę Ci tego z całego serca.odpowiedz
   • purk
    2016-09-03 06:51
    jest. uwierz mi jest. byłam na skraju. przez 3 miesiące w nieustającym cierpieniu psychicznym i fizycznym. nie wyobrażając sobie, że kiedykolwiek będę mogła ponowie czerpać przyjemność z życia. w dużej mierze to kwestia chemii mózgu. dostałam odpowiednie leki, na które już raz dwa lata wcześniej fenomenalnie zareagowałam. nazywają się alventa. jestem teraz zupełnie innym człowiekiem, choć melancholia wciąż często obija się o ściany w mózgu, to patrzę na te problemy zupełnie inaczej. to tak jak kobiety mają wahania nastroju przez cykl miesiączkowy, który zmienia perspektywę patrzenia na te same sprawy, zależy w jakim momencie cyklu jesteś. chemia, hormony. dobre leki to dla mnie 60% sukcesu. ile masz długu?odpowiedz
    • mario
     2016-09-28 23:03
     3 miesiące vis 6 lat... niemniej cieszę się, że już Ci lepiej ;)odpowiedz
     • Jolbe
      2017-01-03 23:41
      jesli wciaz tu jestes odezwij sie.. wiem czym jest cierpienie! prosze daj sobie pomoc! odezwij sieodpowiedz

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.

 

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Leki

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies